Reitselaan 42
5076 CD Haaren
Tel: 06 53837597

SC 530

De SC 530 is de norm die verplicht is voor bedrijven die asbest verwijderen.

De norm is sterk gelieerd aan de ISO 9001 en voorziet in alle maatregelen die genomen moeten worden om asbest te mogen verwijderen, verpakken en afvoeren. Het Arbobesluit en Asbestverwijderingsbesluit zijn de laatste jaren sterk gewijzigd, waardoor asbestsaneringsbedrijven worden verplicht op een arbeids- en de milieuhygiënische wijze het asbest te verwijderen.  De SC 530 geeft volledig invulling aan deze wettelijke eisen

Wat kan Van Doorn Advies voor u doen:

 • Het opzetten van procedures en instructies en implementeren van het systeem;
 • Uw systeem aanpassen aan de nieuwe regelgeving;
 • Het verzorgen van voorlichting en trainingen aan uw medewerkers;
 • Het integreren van de norm in het (bestaande) kwaliteitszorgsysteem;
 • Uitvoeren van interne audits;
 • Begeleiding bij het uitvoeren van de management review;
 • Advies

  Training & Adviesburo Van Doorn adviseert u in uiteenlopende vakgebieden:

  ISO 9001
  ISO 14001
  VCA* of VCA** of VCA P OF VCU
  SC 530
  BRL SVMS 007
  SIKB 7001 EN 7003
  Groenkeur
  ERBO
  BRL 10014 en 10015
  CO2-prestatieladder
  BREEAM sloop en demontage

  Lees verder

 • Tools

  VCA en zeer mobiel personeel? Plan en orden de
  toolboxmeetings! Lees meer over onze
  Toolboxmeetingtool

  Werkplekinspecties en papierwerk onder controle?
  Lees meer over onze
  Werkplekinspectietool

Nieuws

Training- & adviesburo Van Doorn bestaat uit Van Doorn Training B.V. en Van Doorn Advies B.V
en is uw partner bij bij het opzetten en implementeren van kwaliteits-, arbo en milieuzorgsystemen.

Disclaimer Copyright vdta.nl 2012