Reitselaan 42
5076 CD Haaren
Tel: 06 53837597

Duurzaam slopen

Naarmate de voorraad van fossiele brandstoffen en grondstoffen slinkt, zal recycling en opwekking van energie uit eindeloze bronnen ervoor moeten zorgen dat er geen gebrek aan energie en materialen ontstaat.  

Duurzaamheid is van toepassing op onze voedselketen, op de sloop en bouw van woningen en gebouwen en de manier waarop we leven. Er wordt te veel bos gekapt om nieuwe landbouwgrond te winnen. Daardoor slinkt het aantal bomen dat de CO2-uitstoot afkomstig van productieprocessen, vervoer en transport kan omzetten in zuurstof. Ook de manier waarop wij bouwen moet veranderen. De wijze waarop we onze transportbehoefte bevredigen moet anders. Elke lege vrachtwagen is er één teveel op de weg, transport over water en spoor verdient een betere kans .

De tijd is aangebroken dat onze opgebouwde omgeving zelf energie kan opwekken, water en lucht kan zuiveren en afval kan omzetten in energie. Er zijn al voorbeelden van gebouwen en woningen die meer energie opwekken dan ze zelf nodig hebben, maar dat aantal moet groeien om de klimaatverandering en de milieuvervuiling een halt toe te roepen.  

Om duurzaam te kunnen leven, werken en ontwikkelen zijn mensen met goede ideen en daadkracht nodig. Want een duurzame wereld is alleen te realiseren als iedereen daaraan meewerkt en ervan doordrongen is dat duurzaamheid de sleutel voor de toekomst van onszelf en van toekomstige generaties is. Iedereen zal zich moeten informeren over de mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan een duurzame wereld. Want naarmate de voorraad van fossiele brandstoffen en grondstoffen slinkt, zal recycling en opwekking van energie uit eindeloze bronnen ervoor moeten zorgen dat er geen gebrek aan energie en materialen ontstaat.  

Training en Adviesburo Van Doorn is onderdeel van het convenant Duurzaamgesloopt.nl waarin zij participeert als opleider en kwaliteitscontroleur. Enerzijds als auditor voor het proces van duurzaam slopen, anderszijds als opleider van langdurig werkzoekenden, die vervolgens als medewerker in het duurzame sloopproces worden ingezet. Doel van dit alles is uiteraard een vast dienstverband met het bedrijf.

Duurzaamheid gaat verder dan er aan denken!

duurzaam gesloopt

 • Advies

  Training & Adviesburo Van Doorn adviseert u in uiteenlopende vakgebieden:

  ISO 9001
  ISO 14001
  VCA* of VCA** of VCA P OF VCU
  SC 530
  BRL SVMS 007
  SIKB 7001 EN 7003
  Groenkeur
  ERBO
  BRL 10014 en 10015
  CO2-prestatieladder
  BREEAM sloop en demontage

  Lees verder

 • Tools

  VCA en zeer mobiel personeel? Plan en orden de
  toolboxmeetings! Lees meer over onze
  Toolboxmeetingtool

  Werkplekinspecties en papierwerk onder controle?
  Lees meer over onze
  Werkplekinspectietool

Nieuws

Training- & adviesburo Van Doorn bestaat uit Van Doorn Training B.V. en Van Doorn Advies B.V
en is uw partner bij bij het opzetten en implementeren van kwaliteits-, arbo en milieuzorgsystemen.

Disclaimer Copyright vdta.nl 2012