Reitselaan 42
5076 CD Haaren
Tel: 06 53837597

Nieuws

 • CO2-prestatieladder voor Prop beplantingswerken

  20 januari 2016

  Prop Beplantingswerken heeft haar doelstellingen voor 2015 ruimschoots behaald. Tevens is er een nieuwe deelname aan een keteninitiatief, dat zorgt voor een behoorlijke CO2 winst maar niet minder belangrijk, behoud van jaren oude kastanjebomen.

  Prop heeft met haar onderneming bewezen dat waar een wil, is een weg is. 

   

  Alternatief voor het rooien van kastanjes met de bloedingsziekte

  In 2002 werd voor het eerst in Nederland een onbekende ziekte in kastanjebomen geconstateerd. De aantasting kan zeer snel verlopen en de aangetaste bomen kunnen in snel tempo achteruitgaan in conditie waarbij sommige bomen al na enkele seizoenen afsterven. Op de bast van de boom ontstaan roestbruine vochtige plekken die gaan bloeden met een stroperige vloeistof. De ziekte komt uitsluitend voor bij de Paardenkastanjeboom. De bloedingsziekte wordt veroorzaakt door een bacterie : Pseudomonas syringae pv aesculi. Deze bacterie nestelt zich in het bastweefsel waardoor deze afsterft en de sapstroom plaatselijk wordt onderbroken. Deze laag sterft af waardoor de bast los kan laten en de sapstroom onderbroken wordt. Takken beginnen af te sterven en uiteindelijk sterft heel de boom. Grote monumentale kastanjes gaan verloren en beeldbepalende majestueuze kastanjes maar ook hele lanen in de hoofdstructuur verdwijnen door deze aantasting.

   

  Prop Boomtechniek heeft in samenwerking met Wageningen Universiteit en Research Centre een gepatenteerde methode ontwikkeld om kastanjebomen te behandelen met warmtetechniek. Deze methode brengt een temperatuur van ca. 40 graden aan in het bastweefsel op de grens tussen hout en bast precies waar de bacterie zich bevindt. Hierdoor wordt de bacterie vernietigd en kan het afgestorven bastweefsel en dus de sapstroom zich herstellen. Door een systeem van sensoren en dataloggers wordt de behandeling op afstand geregistreerd, doorlopend gemonitord en waar nodig bijgestuurd. Met een DNA-onderzoek in Wageningen kan worden aangetoond dat de bacterie is afgestorven. De boom versterkt haar natuurlijke afweer en zal op eigen kracht verder herstellen.

   

  Met deze methode wordt ook een aanzienlijke CO2-reductie per behandelde boom gerealiseerd. Indien een boom niet wordt behandeld gaat deze gegarandeerd dood en moet dus gerooid worden. Bij het rooien moet materieel en personeel (mobiele kraan, tractor met versnipperaar, werknemers met motorzaag, etc.) worden ingezet waarbij de CO2-uitstoot aanzienlijk hoger is dan een éénmalige warmtebehandeling. Daarnaast wordt CO2-uitstoot gereduceerd bij de boomkwekerij om een nieuwe boom te kweken die de gerooide kastanje moest vervangen. Tenslotte wordt middels de warmtebehandeling de levensduur van een volwassen kastanjeboom verlengd. Een volwassen kastanjeboom realiseert immers meer CO2-opname in de buitenruimte dan een jonge aangeplante boom. 

  « Naar nieuwsoverzicht
 • Advies

  Training & Adviesburo Van Doorn adviseert u in uiteenlopende vakgebieden:

  ISO 9001
  ISO 14001
  VCA* of VCA** of VCA P OF VCU
  SC 530
  BRL SVMS 007
  SIKB 7001 EN 7003
  Groenkeur
  ERBO
  BRL 10014 en 10015
  CO2-prestatieladder
  BREEAM sloop en demontage

  Lees verder

 • Tools

  VCA en zeer mobiel personeel? Plan en orden de
  toolboxmeetings! Lees meer over onze
  Toolboxmeetingtool

  Werkplekinspecties en papierwerk onder controle?
  Lees meer over onze
  Werkplekinspectietool

Nieuws

Training- & adviesburo Van Doorn bestaat uit Van Doorn Training B.V. en Van Doorn Advies B.V
en is uw partner bij bij het opzetten en implementeren van kwaliteits-, arbo en milieuzorgsystemen.

Disclaimer Copyright vdta.nl 2012