Reitselaan 42
5076 CD Haaren
Tel: 06 53837597

Werkplekinspecties

Heeft uw bedrijf een VCA certificaat en heeft u moeite om elke keer de werkplekinspecties van uw leidinggevenden op tijd te laten uitvoeren?
Is het archiveren en archiveren van de inspectieformulieren een probleem?
Zijn de vragen een sleur geworden en is het een invullen een Ja/Nee routine geworden?
Worden acties uit de werkplekinspecties niet voldoende opgevolgd?

Van Doorn Advies heeft de oplossing voor u!

 1. Al uw leidinggevenden krijgen een inlogcode en een passwoord.
 2. Uw leidinggevevenden kunnen overal ter wereld inloggen op de server via internet.
 3. Uw leidinggevenden krijgen elke maand een nieuwe werkplekinspectie en een maand de tijd om deze uit te voeren.
 4. Uw leidinggevende krijgt een E-mail als herinnering indien hij de werkplekinspectie niet op tijd uitvoert.
 5. U bepaalt hoeveel werkplekinspecties er moeten worden uitgevoerd.
 6. U geeft aan welke onderwerpen belangrijk zijn, wij verzorgen de inhoud en de vragen op het formulier.

Werkwijze toolboxmeetings:

Na het inloggen kan de leidinggevende kiezen uit de beschikbare werkplekinspecties.
Vervolgens voert hij/zij de werkplekinspectie uit en vult het formulier in op internet.
Alle acties uit het formulier worden direct opgeslagen in een databank.
Als VG-coördinator heeft u online via een eigen inlogcode overzicht over alle uitgevoerde werkplekinspecties.
U hebt inzicht in de gemelde acties en kunt deze verder opvolgen via het systeem.
Tevens zijn overzichten en analyses met een druk op de knop te realiseren.

Wilt u meer informatie? Bel, mail of vul het contactformulier in.

 • Advies

  Training & Adviesburo Van Doorn adviseert u in uiteenlopende vakgebieden:

  ISO 9001
  ISO 14001
  VCA* of VCA** of VCA P OF VCU
  SC 530
  BRL SVMS 007
  SIKB 7001 EN 7003
  Groenkeur
  ERBO
  BRL 10014 en 10015
  CO2-prestatieladder
  BREEAM sloop en demontage

  Lees verder

 • Tools

  VCA en zeer mobiel personeel? Plan en orden de
  toolboxmeetings! Lees meer over onze
  Toolboxmeetingtool

  Werkplekinspecties en papierwerk onder controle?
  Lees meer over onze
  Werkplekinspectietool

Nieuws

Training- & adviesburo Van Doorn bestaat uit Van Doorn Training B.V. en Van Doorn Advies B.V
en is uw partner bij bij het opzetten en implementeren van kwaliteits-, arbo en milieuzorgsystemen.

Disclaimer Copyright vdta.nl 2012