Reitselaan 42
5076 CD Haaren
Tel: 06 53837597

KAM-coördinator

 • Doel


  Functionarissen  geselecteerd uit de direct leidinggevenden en/of management van uw bedrijf die als KAM-coördinator zijn benoemd, kennis en inzicht geven in de structuur en het onderhoud van het bedrijfssysteem, bestaande uit certificaten zoals VCA, ISO 9001, ISO 14001, SVMS-007, SC530, SIKB 7000, BTR, BRL 10014 en 10015, Groenkeur.
 • Doelgroep


  Personen die in deeltijd of fulltime zijn belast met het onderhoud van het KAM-systeem.
 • Lesmateriaal


  Cursusmateriaal, video- en overheadpresentatie en cases.
 • Docenten


  Senior consultants die minimaal 10 jaar ervaring hebben in het begeleiden, opzetten en auditen van zorgsystemen. 
 • Duur


  6 aaneengesloten dagdelen van 3 uur.
 • Aantal deelnemers


  Minimaal 10 en maximaal 15 personen. I.v.m. persoonlijke benadering.
 • Kosten


  € 2150,-  inclusief cursusmateriaal, maaltijden en 1 overnachting.
 • Toetsing


  De cursus wordt aan het eind vanhet laatste dagdeel afgesloten met een toets, die in de vorm van een case wordt afgenomen door een panel van deskundigen. De uitslag van deze toets wordt u binnen 6 weken na het examen meegedeeld.
 • Aanvangsniveau


  Beheersing van de Nederlandse taal en MBO/HBO niveau.
 • Plaats


  Nader overeen te komen, open inschrijving centraal in Nederland
 • Bedrijfscursus


  Deze cursus wordt ook als bedrijfscursus verzorgd. Hierdoor kunnen specifieke wensen en eisen in de opleiding verwerkt worden. Voor bedrijfstraining op eigen locatie gelden andere tarieven.

Aanmelden/Meer informatieAanmelden/Meer informatie

 • Advies

  Training & Adviesburo Van Doorn adviseert u in uiteenlopende vakgebieden:

  ISO 9001
  ISO 14001
  VCA* of VCA** of VCA P OF VCU
  SC 530
  BRL SVMS 007
  SIKB 7001 EN 7003
  Groenkeur
  ERBO
  BRL 10014 en 10015
  CO2-prestatieladder
  BREEAM sloop en demontage

  Lees verder

 • Tools

  VCA en zeer mobiel personeel? Plan en orden de
  toolboxmeetings! Lees meer over onze
  Toolboxmeetingtool

  Werkplekinspecties en papierwerk onder controle?
  Lees meer over onze
  Werkplekinspectietool

Nieuws

Training- & adviesburo Van Doorn bestaat uit Van Doorn Training B.V. en Van Doorn Advies B.V
en is uw partner bij bij het opzetten en implementeren van kwaliteits-, arbo en milieuzorgsystemen.

Disclaimer Copyright vdta.nl 2012