Veiligheidsladder

De Veiligheidsladder

De Veiligheidsladder stimuleert het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen. Het doel is het terugdringen van het aantal onveilige situaties met minder incidenten (verzuim, schades) tot gevolg.

Een essentiële factor is het bewustzijn in alle lagen van de organisatie van de eigen bijdrage aan de veiligheid. Dat heeft alles te maken met houding, gedrag en cultuur. Is er een setting gecreëerd waarbij mensen zich durven te uiten mocht er sprake zijn van een minder veilige situatie? Wordt er over veiligheid gesproken en worden de medewerkers gehoord?

Het hanteren van de Veiligheidsladder heeft een brede functie. Het biedt kaders voor veilig werken aan alle partijen die in de diverse branches werkzaam zijn. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers of leveranciers. Veiligheid doe je met z’n allen, in de hele keten.

De Veiligheidsladder verdeelt het veiligheidsbewustzijn en -gedrag over 5 laddertreden. Hoe meer verantwoordelijkheid, reflectie en investeringen in veiligheid hoe hoger de score. De score wordt bepaald op basis van verschillende bedrijfskarakteristieken die dienen als beoordelingscriteria.

Safety Culture Ladder producten

Sinds 1 maart 2020 zijn er meerdere SCL varianten beschikbaar. De enige producten waarbij een certificaat wordt afgegeven zijn het SCL Original product (jaarlijkse volledige audits) en het SCL product (alleen in jaar 1 een volledige audit). Een organisatie of diens opdrachtgever (indien dit wordt vereist) bepaalt welk SCL product van toepassing is.

certificaat jaar 1  jaar 2  jaar 3 
SCL Original certificaat 100% audit 100% audit 100% audit
SCL certificaat 100% audit vervolgaudit 40% vervolgaudit 40%
niet-certificaat      
SCL Light statement 40% audit check op actieplan check op actieplan
Approved Self Assessment self assessment check op actieplan check op actieplan

Wat kan Van Doorn Advies voor u doen:

  • Het opzetten van procedures en instructies en implementeren van het systeem;
  • Uw systeem aanpassen aan de nieuwe regelgeving;
  • Het verzorgen van voorlichting en trainingen aan uw medewerkers;
  • Het integreren van de norm in het (bestaande) kwaliteitszorgsysteem;
  • Uitvoeren van interne audits;
  • Begeleiding bij het uitvoeren van de management review;
  • Begeleiden van de externe audits.

 

 

 

Nieuws

Van Doorn Advies B.V. is uw partner bij bij het opzetten en implementeren van kwaliteits-, arbo en milieuzorgsystemen.

Disclaimer Copyright vdta.nl 2020