Reitselaan 42
5076 CD Haaren
Tel: 06 53837597

ISO 14001

ISO 14001 is de internationale norm op het gebied van milieu. De norm helpt organisaties doelen op milieu en economisch gebied te bereiken. Eén van de uitgangspunten hierbij is integratie met andere management- en zorgsystemen, zoals ISO 9001 en VCA.

Waarom een milieuzorgsysteem?

Bedrijven streven er in steeds grotere mate naar,  aantoonbaar  hun milieuprestaties te verbeteren.
Een ondernemer die kiest voor een milieuzorgsysteem denkt aan zijn toekomst, door:

 • Te voldoen aan eisen van opdrachtgevers (overheden. Europese aanbestedingen, etc.);
 • De kans te vergroten op continuïteit, door zorgvuldig gebruik te maken van grondstoffen en energie, een leefbaar milieu te behouden en te zorgen voor een positief en betrouwbaar imago;
 • Milieuzorg kunnen financiële voordelen behaald worden, zowel door lagere productiekosten, als door het voorkomen van schadeclaims, lagere verzekeringspremies en milieuheffingen;
 • Het treffen van milieumaatregelen op eigen initiatief bent u de wetgever steeds een stap voor.

Wat kan Van Doorn Advies voor u doen:

 • het opzetten van procedures en instructies en implementeren van het systeem;
 • het verzorgen van voorlichting en trainingen aan uw medewerkers;
 • het integreren van het milieuzorgsysteem in het totale kwaliteitsmanagementsysteem;
 • uitvoeren van interne audits;
 • begeleiding bij het uitvoeren van de management review;
 • Advies

  Training & Adviesburo Van Doorn adviseert u in uiteenlopende vakgebieden:

  ISO 9001
  ISO 14001
  VCA* of VCA** of VCA P OF VCU
  SC 530
  BRL SVMS 007
  SIKB 7001 EN 7003
  Groenkeur
  ERBO
  BRL 10014 en 10015
  CO2-prestatieladder
  BREEAM sloop en demontage

  Lees verder

 • Tools

  VCA en zeer mobiel personeel? Plan en orden de
  toolboxmeetings! Lees meer over onze
  Toolboxmeetingtool

  Werkplekinspecties en papierwerk onder controle?
  Lees meer over onze
  Werkplekinspectietool

Nieuws

Training- & adviesburo Van Doorn bestaat uit Van Doorn Training B.V. en Van Doorn Advies B.V
en is uw partner bij bij het opzetten en implementeren van kwaliteits-, arbo en milieuzorgsystemen.

Disclaimer Copyright vdta.nl 2012