Advies

Van Doorn Advies B.V. kan u adviseren op de volgende gebieden:

ISO 9001
Kwaliteitsmanagement
ISO 14001
Milieumanagement
VCA * ** P en VCU 
Arbeidsomstandigheden
SVMS 007
Veilig en milieukundig slopen
CO2-prestatieladder
CO2 reductie, energiebesparing, CO2 managementsysteem
Groenkeur 
Kwaliteit en veiligheid in de groensector
Kleurkeur
Ecologisch beheer van bermen en groenstroken
ErBo
Erkenning bosbouw
SIKB 7000
Bodemsanering
PSO
Prestatieladder sociaal ondernemen
Veiligheidsladder
Veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen stimuleren

Lees verder

Nieuws

Van Doorn Advies B.V. is uw partner bij bij het opzetten en implementeren van kwaliteits-, arbo en milieuzorgsystemen.

Disclaimer Copyright vdta.nl 2020