Reitselaan 42
5076 CD Haaren
Tel: 06 53837597

Advies

Van Doorn Advies kan u adviseren op de volgende gebieden:

ISO 9001                                            Kwaliteitsmanagement

ISO 14001                                          Milieumanagement

VCA * ** P en VCU                            Arbeidsomstandigheden

SVMS 007                                         Veilig en milieukundig slopen

SC 530                                              Asbestsanering

CO2-prestatieladder                          CO2 reductie en EMVI methode

Groenkeur                                         Kwaliteit en veiligheid in de groensector

ErBo                                                  Erkenning bosbouw

SIKB 7000                                         Bodemsanering

BREEAM Sloop en demontage         Slopen conform de  BREEAM richtlijn

 • Advies

  Training & Adviesburo Van Doorn adviseert u in uiteenlopende vakgebieden:

  ISO 9001
  ISO 14001
  VCA* of VCA** of VCA P OF VCU
  SC 530
  BRL SVMS 007
  SIKB 7001 EN 7003
  Groenkeur
  ERBO
  BRL 10014 en 10015
  CO2-prestatieladder
  BREEAM sloop en demontage

  Lees verder

 • Tools

  VCA en zeer mobiel personeel? Plan en orden de
  toolboxmeetings! Lees meer over onze
  Toolboxmeetingtool

  Werkplekinspecties en papierwerk onder controle?
  Lees meer over onze
  Werkplekinspectietool

Nieuws

Training- & adviesburo Van Doorn bestaat uit Van Doorn Training B.V. en Van Doorn Advies B.V
en is uw partner bij bij het opzetten en implementeren van kwaliteits-, arbo en milieuzorgsystemen.

Disclaimer Copyright vdta.nl 2012