ISO 9001

ISO 9001 is een van de bekendste, zo niet dé bekendste norm van de ISO serie. Deze norm geeft de eisen weer voor een kwaliteitsmanagementsysteem dat door een organisatie gebruikt kan worden om kwaliteit en klanttevredenheid te verhogen, door te voldoen aan de eisen van de klant en aan wet- en regelgeving.

ISO 9001 kan ook door interne en externe partijen (waaronder certificatie-instellingen) gebruikt worden om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan eisen van kwaliteitseisen, klanten, wet- en regelgeving en de eigen eisen van de organisatie.

Waarom kwaliteitszorg?
ISO 9001 stelt de eisen waar uw kwaliteitssysteem aan moet voldoen, maar legt niet op hoe uw organisatie daar invulling aan geeft. Dat geeft een grote flexibiliteit om de ISO 9001-norm in allerlei verschillende sectoren te implementeren, in verschillende zakelijke omgevingen en in verschillende geografische culturen.

Wat kan Van Doorn Advies voor u doen:

  • het opzetten van procedures en instructies en implementeren van het systeem;
  • het verzorgen van voorlichting en trainingen aan uw medewerkers;
  • het integreren van het kwaliteitszorgsysteem;
  • Uitvoeren van interne audit;
  • Begeleiding bij het uitvoeren van de management review;

Nieuws

Van Doorn Advies B.V. is uw partner bij bij het opzetten en implementeren van kwaliteits-, arbo en milieuzorgsystemen.

Disclaimer Copyright vdta.nl 2020