Prestatieladder Sociaal Ondernemen

Een organisatie draagt bij aan werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeids- marktpositie door plaatsingen in de eigen organisatie (in deze Handleiding directe sociale bij- drage genoemd) én/of door in te kopen bij of werk uit te besteden bij andere PSO- of SW- bedrijven (in deze handleiding indirecte sociale bijdrage). Voor een PSO-erkenning moet minimaal 20% van de totale sociale bijdrage gerealiseerd zijn in de eigen organisatie.1 Sociaal inkopen of uitbesteden bij andere PSO- of SW-bedrijven is niet verplicht. Vanuit de doelstelling om socialer ondernemen te bevorderen is de PSO ingericht als een prestatieladder. We onderscheiden vier niveaus: een aspirant-status en drie treden waarbij organisaties, in oplopende mate, bovengemiddeld scoren ten opzichte van andere organisaties met minstens één werkende uit de PSO-doelgroep als het gaat om het bieden van passende werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie.

Wat kan Van Doorn Advies voor u doen:

  • Het opzetten van procedures en instructies en implementeren van het systeem;
  • Uw systeem aanpassen aan de nieuwe regelgeving;
  • Het verzorgen van voorlichting en trainingen aan uw medewerkers;
  • Het integreren van de norm in het (bestaande) kwaliteitszorgsysteem;
  • Uitvoeren van interne audits;
  • Begeleiding bij het uitvoeren van de management review;
  • Begeleiden van de externe audits.

Nieuws

Van Doorn Advies B.V. is uw partner bij bij het opzetten en implementeren van kwaliteits-, arbo en milieuzorgsystemen.

Disclaimer Copyright vdta.nl 2020