SIKB

 

Deze beoordelingsrichtlijn beschrijft de algemene eisen, waaraan de organisaties en de personen die onder het certificaat van deze beoordelingsrichtlijn werken, moeten voldoen. De bij deze beoordelingsrichtlijn horende protocollen beschrijven de specifieke eisen waaraan de organisaties en de personen moeten voldoen, voor zover zij activiteiten uitvoeren die vallen onder de reikwijdte van het betreffende protocol:

Uitvoering van landbodemsaneringen met conventionele methoden, protocol 7001;

Uitvoering van landbodemsaneringen met in-situ methoden, protocol 7002;

Uitvoering van ingrepen in de waterbodem en waterbodemsaneringen, protocol 7003;

Tijdelijk uitplaatsen van grond, protocol 7004

 

Wat kan Van Doorn Advies voor u doen:

  • Het opzetten van procedures en instructies en implementeren van het systeem;
  • Uw systeem aanpassen aan de nieuwe regelgeving;
  • Het verzorgen van voorlichting en trainingen aan uw medewerkers;
  • Het integreren van de norm in het (bestaande) kwaliteitszorgsysteem;
  • Uitvoeren van interne audits;
  • Begeleiding bij het uitvoeren van de management review;

Nieuws

Van Doorn Advies B.V. is uw partner bij bij het opzetten en implementeren van kwaliteits-, arbo en milieuzorgsystemen.

Disclaimer Copyright vdta.nl 2020