VCA* of VCA** of VCA P

VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers.

VCA is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op Veiligheid, Gezondheid, Milieu.

VCA is een checklijst die het bedrijf stapgewijs alle facetten van de zorg voor arbeidsomstandigheden laat toetsen. Omdat uw medewerkers uw kapitaal zijn, is een optimale zorg voor de arbeidsomstandigheden een must.

VCA omvat de belangrijkste apecten van de Arbeidsomstandighedenwetgeving en zorgt dus voor een prima borging van uw zorg.

Certificatieniveau VCA* of VCA** of VCA Petrochemie

Het verschil tussen het VCA*- en het VCA**-certificaat heeft te maken met het verschil tussen uitvoerende zaken en beleidszaken. VCA* houdt zich bezig met de directe beheersing van veiligheids- gezondheids- en milieuactiviteiten op de werkvloer, dus op uitvoerend niveau. VCA** houdt zich, naast het uitvoerend niveau, ook bezig met beleid, structuur en planvorming ten aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu.
Als regel is het VCA*-certificaat bedoeld voor bedrijven met minder dan 35 medewerkers (inclusief inleenkrachten), die niet als hoofdaannemer optreden. Voor bedrijven met 35 of meer medewerkers (inclusief inleenkrachten) en organisaties met minder dan 35 medewerkers, maar die optreden als hoofdaannemer, geldt het VCA**-certificaat.

Voor bedrijven die werken op Petrochemische bedrijven is er het VCA Petrochemie certificaat dat bestaat uit VCA** met een aantal verplichte aanvullende vragen.

Indien noodzakelijk kan het certificaat nog worden uitgebreid met de Branche Toelichting Railinfra.

Wat kan Van Doorn Advies voor u doen:

  • het opzetten van procedures en instructies en implementeren van het systeem;
  • het verzorgen van voorlichting en trainingen aan uw medewerkers;
  • het integreren in andere zorgsystemen;
  • uitvoeren van interne audits;
  • begeleiding bij het uitvoeren van de management review;
     

Nieuws

Van Doorn Advies B.V. is uw partner bij bij het opzetten en implementeren van kwaliteits-, arbo en milieuzorgsystemen.

Disclaimer Copyright vdta.nl 2020