Groenkeur

Kwaliteit, vakmanschap & garantie


Groenkeur is het onafhankelijke en betrouwbare selectiecriterium voor kwaliteit, vakmanschap en garantie in de groene sector. Met ons onafhankelijke kwaliteitskeurmerk kunnen Groenkeur-ondernemers zich onderscheiden op de markt.

Wij bevorderen het vakmanschap van de groenprofessionals op basis van vastgestelde kwaliteitsnormen, onze zogenaamde beoordelingsrichtlijnen. Aan de hand van een onafhankelijke toetsing wordt beoordeeld of bedrijven het keurmerk verdienen. Om de kwaliteit van het keurmerk te kunnen blijven garanderen organiseren wij nazorg op terreinen van garantie, nakoming en geschillen.

Wie kiest voor een Groenkeur-ondernemer kiest voor kwaliteit in uitvoering en dienstverlening.

 Groenvoorzieningen

De eisen aan het certificaat Groenvoorzieningen zijn afgestemd op groenvoorzieners die actief zijn op de aanbestedingsmarkt voor gemeenten, overheid en bedrijfsleven. De eisen zijn afgestemd op het werk in het openbaar groen. Ook de basis voor veiligheid is geborgd. Voor standaardwerken volstaat het certificaat Groenkeur BRL Groenvoorzieningen. Bij projecten waar kwaliteit een kritische factor vormt voor bestendig beheer wordt het certificaat als inschrijfeis geadviseerd.

De kracht van het kwaliteitskeurmerk Groenkeur BRL Groenvoorzieningen zit in de meetbare vakbekwaamheidseis, gekoppeld aan de opleveringseisen conform RAW. Dit verplicht de groenvoorziener om jaarlijks bij de keuring van projecten te bewijzen dat de kwaliteitsdoelstellingen uit het bestek gehaald zijn.

Boomverzorging

Het certificaat Groenkeur Boomverzorging voorziet in alle kwalificaties waar een boomverzorger aan moet voldoen voor werken in het openbaar groen en langs rijwegen.

Het Groenkeur certificaat garandeert dat binnen het bedrijf aandacht is voor:

  1. Kennisdeling
  2. Veiligheid
  3. Technische eisen voor oplevering

De Groenkeur-boomverzorger werkt altijd met minimaal 50% European Tree Workers (ETW). Boomcontroles in het kader van de algemene zorgplicht (VTA-controle) worden uitgevoerd door gekwalificeerde Boom Veiligheids Controleurs (BVC). Onderzoeken en ingewikkelde boomtechnische problemen worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van gekwalificeerde European Tree Technicians (ETT).

Groenkeur en ISO 9001

In de meest recente beoordelingsrichtlijnen (versie 2015) voor de zakelijke markt is ISO 9001 volledig geïntegreerd. Tijdens een audit worden alle aspecten van het Groenkeur-kwaliteitsysteem gelijktijdig getoetst met ISO 9001.

Wat kan Van Doorn Advies voor u doen:

  • Het opzetten van procedures en instructies en implementeren van het systeem;
  • Uw systeem aanpassen aan de nieuwe regelgeving;
  • Het verzorgen van voorlichting en trainingen aan uw medewerkers;
  • Het integreren van de norm in het (bestaande) kwaliteitszorgsysteem;
  • Uitvoeren van interne audits;
  • Begeleiding bij het uitvoeren van de management review;

Nieuws

Van Doorn Advies B.V. is uw partner bij bij het opzetten en implementeren van kwaliteits-, arbo en milieuzorgsystemen.

Disclaimer Copyright vdta.nl 2020